argumentation

Alla har rätt till sin egen kosthållning

Kärnan i en etisk handling innebär respekt för den utsatta. Offret. En etisk handling ska respektera offrets egenintresse. Om offrets egenintresse säger att den inte vill bli fångad/utsatt/skadad/dödad, ska således en själv respektera detta, för att bibehålla ett etiskt förhållningssätt. Även om offret per se inte tar skada – till exempel om individen befinner sig i koma, ska dess intresse/vilja ges hänsyn. Det är alltså oetiskt att kränka någon även om personen inte ens är medveten om det eller tar skada (finns många sjuka exempel vad som hänt med patienter som legat i koma).

Detta knyter in till djurrätt genom att argumentet är “sant men irrelevant”. Det är såklart ett personligt val att äta djur. Men på samma sätt som det är ett personligt val att skada, råna eller till och med döda människor. Det är ett eget och personligt val, men det innebär definitivt inte att det är etiskt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.