argumentation

Circle of life

Circle of life försöker rättfärdiga dödande av djur genom appeal to nature och den starkes vädjan. Men bara för att man kan göra något, betyder inte att det är rätt eller etiskt. Bara för att man kan råna någon betyder inte det att det är okej att göra. Givetvis ter det så i naturen att t.ex. lejon jagar gaseller, men på intet sätt legitimerar det oss att föda upp och döda kor.

Vädjan till naturen (“Det är naturligt, alltså okej”) är ett vanligt argumentationsfel. Den starkes vädjan är ännu värre (“jag kan göra det, alltså är det okej”).

Leave a Reply

Your email address will not be published.