argumentation

Kött har tagit oss dit vi är idag

“Vi hade inte varit här idag om vi inte ätit jagat och ätit kött”. Det går givetvis inte att förneka, men det är inte relevant ur ett moraliskt perspektiv. Kina hade kanske inte varit där de är idag utan att förtrycka sin befolkning, men på vilket sätt rättfärdigar deras nuvarande status medlen de har tagit sig dit. Det underförstådda argumentet är dessutom att vi befunnit oss på ett sämre ställe i en alternativ verklighet, men även detta är såklart tagit ur luften. Kanske Kina varit tre år tillbaka i utvecklingen, men utan förtryck som resultat? Eller hade Kina utvecklats ännu bättre.

Om vi kan bevisa “Om vi äter funktionsvarierade människor kommer utvecklingen gå ännu snabbare”, skulle man då legitimera det fem år senare “utan detta hade vi aldrig varit här”. Givetvis inte!

Leave a Reply

Your email address will not be published.