argumentation

Lejon äter kött, varför får inte jag?

Appeal to Nature fallacy eller vädjan till naturen är ett argumentationsfel som är förvånansvärt vanligt. Det handlar om att eftersom något är naturligt eller sker i naturen, då måste det vara ok. Om lejon äter kött, vad är då problemet att jag äter kött? Detta kombineras ofta med cherry-picking (plocka russinen ur kakan), alltså att man plockar ut en egenskap man vill åt och ignorerar det man inte vill legitimera.

Om vi köper argumentet – det är ok att äta kött eftersom lejon gör det, då måste vi även acceptera allt annat lejon gör, t.ex. t.ex. kan de äta upp sina ungar. Givetvis är detta inget vi accepterar, vilket invaliderar argumentet.

Om vi köper att köttätande är ok enkom på grund av att lejon gör det, har vi alltså legitimerat allt annat lejon gör. Om vi inte kan acceptera andra saker lejon gör, kan vi heller inte acceptera köttätandet genom argumentet. Vi har inte bevisat att köttätande är fel, enbart att argumentet inte håller.

One thought on “Lejon äter kött, varför får inte jag?

Leave a Reply

Your email address will not be published.