argumentation

Är det inte extremt att vara vegan?

Den enda innebörden vegan medför, är att man inte utnyttjar, skadar eller dödar djur; vare sig för experiment, kläder, föremål eller mat. Eftersom man inte kan dra någon annan slutsats än så, går det heller inte säga det är extremt att vara vegan (om man inte tycker onödigt icke-våld är extremt). Huruvida det är vanligt eller inte är en annan fråga, det man däremot med lätthet kan se är att det blir allt vanligare, med tanke på hur snabbt antalet vegetarianer och veganer växer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.