argumentation

Djur och insekter dör när man odlar soja

Argumentet är helt och hållet en red herring, vilket innebär att man avviker ifrån det riktiga ämnet. Merparten av djurens foder är såklart också odlat. Eftersom 1kg kött kräver betydligt fler kg växter, innebär det att mycket fler smådjur, kanske 10-15x kommer dö om man äter köttet istället. Dessutom är det en olycklig omständighet som, om man i framtiden kan undvika, eftersträvansvärt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.