argumentation

Människor är överlägsna djur

Människor och djur är överlägsna på olika saker. Fiskar simmar snabbare, fåglar flyger bättre. Djur har bättre luktseende, hörsel, syn, reflexer med mera. Det finns många unika förmågor djur har som vi bara kan drömma om. Det är däremot givetvis sant att vissa människor är betydligt mer intelligenta än djur, eller andra människor för den delen. Men om intelligens är ett argument att döda någon skulle det vara lugnt för smarta människor att fritt fram mörda (och äta) mindre intelligenta, som t.ex. barn eller funktionsvarierade.

Detta synsätt är antropomorfiskt som säger att det i universum som har ett egenvärde är människan (övermänniskan). Naturen och djuren finns till för vår skulle. Detta relaterar starkt till speciesism som är identiskt med rasism eller sexism, fast den påhittade gruppen här är inte kön eller ras, utan art.

I detta hänseendet legitimerar man även djurplågeri, tortyr, hundhetsning med mera, eftersom det “bara är djur”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.