argumentation

Ska vi bara släppa ut alla djuren? Kommer bli kaos på vägen

Detta är givetvis helt orealistiskt, både i teorin men ännu mer i praktiken. Framförallt är det en red herring eftersom ingen antagligen bett om det. Vi kanske borde med hänsyn till djurens bästa, men i praktiken kommer få djur “släppas ut”. Det kommer ske via vikande efterfrågan och ett mindre utbud som ganska snabbt speglar det.

Leave a Reply

Your email address will not be published.