News

Svenskars (ko)mjölkdrickande minskar igen

Sedan den ofattbara mjölkpropagandan härjade mellan 1920-1960-talet har svenskt mjölkdrickande konstant minskat. Vi dricker ungefär hälften så mycket mjölk idag jämfört med 1980-talet. Förklaringen är tvåfaldig; dels dricker vi mindre mjölk, dels dricker vi mer växtbaserad mjölk.

Konsumtionen minskar, och minskar, och minskar, och minskar….

Jordbruksverket tar fram förvånansvärt mycket och visuell statistik. En tydlig trend är att företagen blir allt färre men allt större. En oerhört effektivisering sker på bekostnad av djuren. De avlas att producera mer mjölk på bekostnad av deras hälsa.

imagecq2iw.png
Mjölkföretagen blir allt färre men större
imageqxuee.png
Förbrukningen fluktuerar något, men trenden senaste tio åren är att det svagt minskar. Anledningen att det går långsamt kan förklaras av t.ex. kvarg, skyr och liknande produkter.
imager2hah.png
Antalet kor minskar, men produktionen ökar. Detta är pga avel och effektivisering…

Källor:

Leave a Reply

Your email address will not be published.