Replik Uncategorized

Replik: ”Om alla blir veganer går vi under”

Ibland är artiklar så ogenomtänkta att man har svårt att hitta rätt ord. En debattartikel från “Svensk jakt” kvalar definitivt in till att vara bland det sämsta som skrivits på mycket länge. I princip varenda mening mening är helt ogenomtänkt, så låt oss börja.

“Som jägare sätter jag samma värde på allt liv. En mygga, fluga, fästing eller en växts liv har samma värde för mig.”

Detta är en lögn eller i bästa fall självbedrägeri. Ingen sätter såklart lika värde på olika sorters liv. Man kan såklart säga att en växt lever, men det går inte riktigt att likställa med en människans, ett djurs eller till och med en insekts liv. En god anledning att värdera ett djurs liv högre än en växts liv, är t.ex. att det är en kännande individ som kan känna smärta, lycka och allt där i mellan.

Att man skriver “som jägare” är bara ett sätt att lyfta upp jägarkåren. Det är givetvis inte så att man per definition värnar mer om djur, natur eller insekter, bara för att man skjuter djur, som jägare gör.

“Skillnaden mellan er och mig är att jag erkänner att jag också är ett djur.”

Detta är heller givetvis inget som särskiljer en jägare mot en icke-jägare. Förhoppningsvis inser både veganer, jägare, politiker och lärare att människan i grunden är ett utvecklat djur.

“Ett djur som inordnar mig i naturen, där det gäller att äta eller ätas.”

Poängen med veganism är just att man inte behöver “äta eller ätas” längre. Vi har numera ett val, ett val som är både rättvisare, hälsosammare, klimatsmart och utan onödigt lidande och dödande, som konsumtion av djur medför.

“Så fortsätt gärna att vara djurrättsaktivist om du aldrig har dödat något.”

Det går utmärkt att vara djurrättsaktivist oavsett om du jagat, dödat eller till och med plågat djur. Det är aldrig för sent att tänka om, ändra sig och uppdatera sina värderingar.

“Annars: Lägg ner, och anslut dig i stället till jägarkåren. Då tillhör du en grupp människor som vill ha mängder av alla sorters växter och djur i naturen. Varg, lo, räv, rådjur, älg, vildsvin, harar, hackspettar, ekar, myggor, och så vidare, och så vidare.”

Omskrivet: “Om du inte skjuter djur, så vill du inte ha olika växter och djur! Detta är givetvis en Non sequitur. Man insinuerar att de som inte är jägare inte strävar efter biologisk mångfald. Detta är en konstig slutsats. Troligtvis vill veganer och icke-jägare ha minst lika stor biologisk mångfald som en jägare. Varför skulle det inte förefalla så?

Om vi alla blir veganer som endast ska leva på ekologiskt odlad gröda, måste vi odla upp tio gånger mer mark än vi gör i dag. Då finns det knappast ingen plats alls kvar för något djurliv, och då går vi under.

Det sista stycket är nästan ett konstverk i sig med en imponerande mängd retoriska felslut, fördomar, felaktigheter och konstiga slutsatser.

  1. Det finns ingen koppling mellan veganism och ekologiska odlingar.
  2. Det tar givetvis mer mark i anspråk att odla mat till djur och sedan äta djuren, än att direkt odla mat till oss själva.
  3. Djurindustrin som helhet tar upp väldigt mycket mark. Allt från hagar, betesmark och en betydande mängd foder. Gräsätande kor tar möjligtvis inte upp speciellt mycket odlingsbar yta på sommaren, men många kor står inne under vinterhalvåret och äter foder, ibland även den ekologisk. De flesta andra djur (t.ex. gris och fågel) står inne under sitt korta liv, och konsumerar nästan bara odlad mat. Att bojkotta dessa industrier skulle frigöra väldigt mycket mark. Med denna mark kan vi antingen odla, eller låta den skövlade skogen att komma tillbaka. Detta skulle båda gynna den biologiska mångfalden och klimatet.

Som sagt, hela artikeln är så konstig att den är svår att bemöta. Men om man summerar kärnan i resonemanget låter det ungefär så här:

Veganer äter bara ekologiskt. Ekologiskt jordbruk kräver jättemycket mark. Ska vi odla på så mycket mark så måste vi skövla alla skogar. Skövlar vi alla skogar kommer djuren svälta. Om djuren svälter så rubbas ekosystemet. Då dör vi.

Jag hoppas alla som läst denna debattartikel sett genom den orimliga argumentationen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.